خوش امدید

برچسب ها:
زمان: 2015-08-08 23:51:35

خوش امدید

برچسب ها:
زمان: 2015-08-08 23:51:35

زندگی دخترا

پـــر از لاکای قشنگ

رژ لبــــای پـــررنگ

شال های رنگارنگ

لواشکای خوش طعم

گردنبـــندای طلایـــی نقـــره ای

انگشتــــر و جـــواهر طلا یا بدلی

پــر از ســت کردن دامـــن با تـــاپ

ســاپـــورت و ساقـــای رنگی رنگیپـــر از قــرارای دخــــترونه و دوره همـــیپر از سوال حالا چی بپوشم!!
گاهی هم فال حافظ و نخود و پاسور و قهوه

پر از ناز و عشوه

تلفنـــای 2 ساعتـــه با موضـــوع های مختلف ( شایدم با موضوع مخاطــب خــــاص) !

گریـــه کردنـــای یـــواشکی زیـــر پتـــو

نوشتن حرفای دل تو دفتــــرچه خاطـــــرات

قـــول دادن به همدیــگه سر فــــراموش کردنـــای ناامیدی هامون !قـــول دادن بــه هـــم و اینـــکه فــــردا یـــه روز جــــــدیـــده

دوردورای پـــر شیطــــنت

پفک خوردن تو راه مدرسه تا خونه .. دانشگاه تا خوابگاهبا ناراحـــتی به هم زنـــگ زدن و چــند دقیقـــه بعــــد از شوخیــــای هم خنـــدیدن

ارایـــشگاه رفتـــنای هـــول هولـــکی

1000بــار این جمــله رو تـــکرار کردن : تـــو کــه اکی میــشی حــالا مـن چـیکار کنــم؟

اس دادنــای شبـــونه: بهـــت زنـــگ زد؟ نـــــــه؟ گــــوربابـــاش

گپـــای 4 -5 تـــایی دور میــــز و ،مسخـــره بازی برای همدیـــگه

کلمـــه های رمـــزی کــه فـــقط خـــودمون معنیـــشو میدونیــــــم

رازایی کـــه فـــقط خــــودمون ازشــون خبــــر داریـــم

دنیـــای ما پــــره از لبـــاسای سفـــید و تـــورای پــف پـــــفی و مخاطــــبای خاصمـــــون
کــه شاهــــزاده ســـوار بـــر اسب سفیدمــــونـــن
.
.
.
آره دنیـــای مــــــــــــــــــــــــــــــا پراز رویاهای شیرینه!

نه اینکه غمی نداریم یا بی خیالیم نـــه فقط قوی هستیم و امیدوار!ما مثل شاخه های سبز درختیم که اگرچه وقت باد و بارون خم می شن

 ولی هرگر نمی شکنیم


 چون پراز امیدیم ... پراز نوید شکوفه های رنگی!

زمان: 2015-08-08 23:51:35